Sikkerhedsbestemmelser (gældende)

VKKC, Generelle sikkerhedsbestemmelser

Udgave nr. 005, oktober 2019


 

§ 1 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Stk. 1. Ethvert fartøj skal være forsynet med bådpladsnummeret. Klubbåde skal have klubbens logo. Private både skal have tydeligt navn og telefonnummer eller klubbens QR-kode.

Når fartøjet er i anvendelse, skal der medbringes en CE godkendt rednings-/svømmevest pr. ombordværende.

SUP-board og Surfski skal altid benytte leash (sikringsline).

Ved roning på åbent vand og/eller andet/ukendt farvand skal både have et fastgjort øsekar eller en pumpe.

Bestyrelsen kan dispensere herfor for så vidt angår kaproning.

 

Stk. 2. Inden roning skal roeren

- Kende vejrudsigten for turen. For alle friroer må der max roes i 10 m/s på åbent vand.

- Skrive sig ind i klubbens ro-protokol

Under roning skal roeren

- Bære beklædning der er tilpasset de aktuelle forhold 
Link: Søsportens Sikkerhedsråd pjecer.

Stk. 3. Et medlem skal være frigivet for at ro alene.

Børn under 12 år skal altid være ifølge med en frigivet roer der er fyldt 18 år.

 

Stk. 4. Unge under 14 år skal være iført CE godkendt svømme- eller redningsvest hele året.

 

Stk. 5. I mørke skal der bæres svømmevest og medbringes en lygte med hvidt lys som kan ses fra alle sider. Lanternereglerne ifølge søfartsreglerne.

 

Stk. 6. Vinterroning: I tiden fra 1. oktober til 1. maj skal følgende sikkerhedsregler følges:

           - Rednings-/svømmevest (CE godkendt) skal bæres fastspændt på roeren.

           - Der må ikke roes længere end 50 meter fra kysten.

SUP-board og Surfski dog op til 200 meter, såfremt de er to eller flere sammen.

           - Roeren skal være frigivet, og have mindst 300 kilometers roet erfaring,

           SUP-board dog mindst 150 km, før man må ro alene om vinteren.

Bestyrelsen kan dispensere fra disse regler.

 

§ 2 SPECIELLE SIKKERHEDSREGLER I FORBINDELSE MED ROVAND OG KAJAKTYPER

Stk. 1. VKKC’s lokale farvand er havnen, de sydlige og de nordlige søer.

 

Stk. 2. Alt andet (undtagen åbent vand) betragtes som andre / ukendte farvande

I disse områder (stk. 1 og 2) gælder:

Der er for kano og kajakker ikke yderligere sikkerhedsregler end de generelle sikkerhedsregler (§1)

SUP-board må ikke benyttes i fralandsvind over 7 m/s.

 

Stk. 3. Åbent vand er defineret som der hvor roeren er ud over svømmeafstand til land.

I dette område gælder:

Alle roere skal have svømmevest på

SUP-board, Tur-kano og Tur-kajakker skal være i en gruppe på minimum to fartøjer.

Havkajak må ro alene på åbent vand, såfremt der medbringes paddlefloat og pumpe.

Surfski må også ro alene på åbent vand, såfremt der benyttes leash fra pagaj til surfski og fra roer til surfski.

 

§ 3 GÆSTER OG IKKE FRIGIVNE MEDLEMMER

Et medlem skal være frigivet og have mindst 300 kilometers roerfaring, for SUP-board dog 150 km, samt være fyldt 18 år, for at kunne ro med personer, der ikke er friroet. (Endnu ikke friroede medlemmer og nye potentielle medlemmer).

1. Der må kun roes i VKKC’s lokale farvand, se §2 stk. 1.

2. Et medlem må højst have en gæst med ad gangen.

3. En person må højst komme ud og ro tre gange som gæst i klubbens både.

Bestyrelsen kan dispensere herfor.

 

§ 4 UNDERVISNING

Nye medlemmer, der skal have begynderundervisning, skal have dette af klubbens uddannede instruktører eller trænere. Instruktørerne bedømmer om eleverne består prøven.

Man kan blive medlem, hvis man har taget et begynderkursus hos en anden anerkendt kursusudbyder. Man skal godkendes til frironing af klubbens instruktører/trænere.

Bestyrelsen kan dispensere for ovennævnte.


 

§ 5 UNGDOMS UNDERVISNING OG RO REGLER

Stk 1. Unge under 18 år som ikke er frigivet, skal følge undervisningen i ungdomsafdelingen eller ro med en frigiven voksen.

Stk. 2. Frironing af børn og unge:

Roere, under 15 år, der har roet 300 km., SUP-board dog 150 km., skal desuden have forældres tilladelse, for at blive friroere.

Friroere under 15 år, har kun adgang til at ro uden ledsagere på de Nordlige søer og Havnen.

Ved roning uden for de Nordlige søer og Havnen kræves ledsagelse af en friroer, der er fyldt 18 år.

Friroere under 15 år skal tillige ro med svømmevest på havet, og altid når der ros alene.

Roere, der ikke har friroerstatus, skal altid ro med friroer over 18 år.

 

§ 6 FRIGIVELSE AF BEGYNDERE OVER 18 ÅR

Et hvert nyt aktivt medlem skal bestå følgende for at blive frigivet som roer i en fartøjstype:

           1. EPP/IPP niveau 2 eller for SUP et introkursus

           2. 50 km roerfaring, roet sammen med instruktør eller medlemmer udpeget af klubben

Efter aflæggelse af prøver samt 50 km roerfaring, kan begynderen blive frigivet efter instruktørens samlede vurdering af, om vedkommende færdes sikkert i den pågældende fartøjstype.

 

§ 7 SVØMMEPRØVE

Medlemmerne skal ved indmeldelsen, og derefter hvert andet år, aflægge svømmeprøve.

600 meter for voksne og 350 meter, hvis man er under 15.

VKKC vedligeholder en oversigt over status på svømmeprøver.

 

§ 8 ULYKKER OG NÆRVED-ULYKKER

Ved ulykker og nærved-ulykker skal der gives besked til Bestyrelsen, så der er mulighed for tilretning af sikkerhedsbestemmelserne.

 

Formålet med ovenstående sikkerhedsregler er at supplere DKF’s sikkerhedsregler så de afspejler VKKCs forhold. Det er bestyrelsens ansvar at vedligeholde disse sikkerhedsregler.

VKKC den 10.oktober 2019