Medlemskab og prisliste

Medlemskab og prisliste fra og med 2022

 

Medlemskabet i VKKC er fortløbende.
Kontingentperioden løber fra 1. januar til 31. december.
Ved indmeldelse i klubben betales samtidig kontingent for indmeldelsesåret.
Kontingent (og evt. gebyrer) opkræves ellers årligt den 1. april i kontingentåret. Opkrævningen sker via betalingsservice eller automatisk kortbetaling. 

Ændring af medlemskab og kontingent skal i henhold til VKKC's vedtægter ske skriftligt. Send mail til kontingent kassereren, ved at benytte [Send besked] til højre.
VKKC skal have den skriftlige meddelelse senest den 31.december for at den har virkning for det følgende år.
For sen udmeldelse (dvs. efter 1. januar i den nye kontingent- /medlemsperiode) kan ske mod betaling af gebyr på 400 kr. - dog 300 kr. for børn/ungdom og 66+.

 

Årligt kontingent

Børn og ungdom (8-15 år)

1.300 kr.

Junior (16-18 år). Det år man fylder 16 år.

1.800 kr.

Senior (19-65 år). Det år man fylder 19 år.

1.800 kr.

Ældre 66+ år. Det år man fylder 66 år.

1.300 kr.

Passivt medlem

   350 kr.

                                             

Årskontingent ved sen indmeldelse i året

  • 1/2 kontingent i indmeldelsesåret fra 1. juli, dvs. 650 kr/900 kr/900 kr/650 kr
  • 1/3 kontingent i indmeldelsesåret fra 1. september, dvs. 433 kr/600 kr/600 kr/433 kr


Begynderkurser

Kajak

Kursus for senior og junior IPP2 inkl. prøve

1.700 kr. v/kursustilmelding

Kursus ældreroning (66+) IPP2 inkl. prøve

   950 kr. v/kursustilmelding

Frironing/prøve IPP2 efter holdroning gennem startsæson

   500 kr. inden prøven


Kano

Frironing/prøve efter holdroning gennem                                                500 kr. inden prøven
startsæson

Supplerende begynderkurser – samme niveau, men andre bådtyper:

Hvis medlemmet er frigivet i en bådtype betales ikke for prøve for yderligere bådtyper.

 

Diverse gebyrer o.l.

Manglende pligtarbejde

200 kr.

Gebyr for manglende tilmelding af kontingent-betaling via automatisk Kortbetaling eller Betalingsservice  

 

100 kr.

Gebyr ved for sen udmeldelse

300-400 kr.

Nøglebrik, køb eller genkøb

200 kr.

Depositum - handicapnummer

50 kr.

 

Betalingsservice

Informationer til brug ved din tilmelding til Betalingsservice
BS-nummer: 04352742
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenummer: 00000000000xxxx  (11 nuller og dit medlemsnummer)

 

VKKC, den 04-03-2022