Medlemskab og prisliste

Medlemskab og prisliste fra og med 2022

 

Medlemskabet i VKKC er fortløbende.
Kontingentperioden løber fra 1. januar til 31. december.
Ved indmeldelse i klubben betales samtidig kontingent for indmeldelsesåret.
Kontingent (og evt. gebyrer) opkræves ellers årligt den 1. april i kontingentåret. Opkrævningen sker via betalingsservice eller automatisk kortbetaling. 

Ændring af medlemskab og kontingent skal i henhold til VKKC's vedtægter ske skriftligt. Send mail til kontingent kassereren, ved at benytte [Send besked] til højre.
VKKC skal have den skriftlige meddelelse senest den 31.december for at den har virkning for det følgende år.
For sen udmeldelse (dvs. efter 1. januar i den nye kontingent- /medlemsperiode) kan ske mod betaling af gebyr på 400 kr. - dog 300 kr. for børn/ungdom og 66+.

 

Årligt kontingent

Børn og ungdom (8-15 år)

1.300 kr.

Junior (16-18 år). Det år man fylder 16 år.

1.800 kr.

Senior (19-65 år). Det år man fylder 19 år.

1.800 kr.

Ældre 66+ år. Det år man fylder 66 år.

1.300 kr.

Passivt medlem

   350 kr.

                                             

Årskontingent ved sen indmeldelse i året

  • 1/2 kontingent i indmeldelsesåret fra 1. juli, dvs. 650 kr/900 kr/900 kr/650 kr
  • 1/3 kontingent i indmeldelsesåret fra 1. september, dvs. 433 kr/600 kr/600 kr/433 kr


Begynderkurser

Kajak

Kursus for senior og junior IPP2 inkl. prøve

1.700 kr. v/kursustilmelding

Kursus ældreroning (66+) IPP2 inkl. prøve

   950 kr. v/kursustilmelding

Frironing/prøve IPP2 efter holdroning gennem startsæson

   500 kr. inden prøven


Kano

Frironing/prøve efter holdroning gennem                                                500 kr. inden prøven
startsæson

Supplerende begynderkurser – samme niveau, men andre bådtyper:

Hvis medlemmet er frigivet i en bådtype betales ikke for prøve for yderligere bådtyper.

 

Diverse gebyrer o.l.

Manglende pligtarbejde

200 kr.

Gebyr for manglende tilmelding af kontingent-betaling via automatisk Kortbetaling eller Betalingsservice  

 

100 kr.

Gebyr ved for sen udmeldelse

300-400 kr.

Nøglebrik, køb eller genkøb

200 kr.

Depositum - handicapnummer

50 kr.

 

Betalingsservice

Informationer til brug ved din tilmelding til Betalingsservice
BS-nummer: 04352742
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenummer: 00000000000xxxx  (11 nuller og dit medlemsnummer)

 

VKKC, den 04-03-2022

Dine personlige oplysninger.

 

Det er dit ansvar, at de personlige oplysninger du har givet til klubben, altid er rigtige. Sker der en ændring, skal du selv ind og rette oplysningen.
Dine oplysninger kan du se og rette i menuen under dit navn i den sorte bjælke [Ændre indstillinger]
Oplysninger der gemmes her er:
Under [Ændre indstillinger]
Navn
Alder og Køn
Post adresse
Mail adresse
Mobil telefonnummer
Portræt
Bruger navn og medlemsnummer
Under [Mit betalingskort]
Betalingsoplysninger på dit Dankort
til brug for automatisk betaling.
Husk at skifte kort, når du får et nyt!
Under [Ændre kodeord]
Du kan ikke se dit kodeord, det er der ikke nogle der kan, men her kan du altid sætte et nyt.
Vil du vide hvad klubben skal bruge dine oplysninger til, kan du læse det
Under [Privatlivsindstillinger]
Her kan du også bestemme, hvad dine klubkammerater må kunne se.
Har du problemer med at rette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontingent kassereren.