Havkajakkursus 2021

Undervisning i IPP2 i havkajak 29+30 maj, 2021

Coronarestriktionerne giver os udfordringer med afholdelse af begynderkursus i havkajak.
Vi har derfor valgt, at begrænse kurset til at være for 8 mennesker, så vi holder os under 10 personer.
Vedrørende selve afholdelsen, vil det være op til instruktørerne, at vurdere om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis corona-situationen gør det for risikabelt, har instruktørerne ret til at aflyse kurset. Hvormed i har mulighed for fuld refusion, eller at reservere en plads på næste mulige kursus.

I år har instruktøren valgt at undervise i en weekend fra 08:30 til ca.16:00 begge dage.
Det giver ca. de 16 timers undervisning som angives i DKF's (Dansk kano og kajakforbund) IPP2 kursusbeskrivelse.

1. dagen(lørdag) mødes vi i klubben kl 08:30 og spiser lidt morgenmad - her vil programmet for dagen blive oplyst.
Du skal medbringe 2 sæt fornuftigt tøj, gerne syntetisk som cykel-løbe tøj, evt. en våddragt, skiftetøj og håndklæde.
På den efterfølgende kursusdage, skal du være omklædt, have fornuftig tøj på i forhold til vejret, have fundet en kajak og udstyr og være klar på vandet kl 08:30.

Du skal have registreret den kajak du vil benytte i rosystemet, så du kan angive de km. du har roet. I rosystemet kan du ligeledes angive hvis der er fejl på kajakken.

Husk altid redningsvest og fordeling af lænsepumper og paddelflow.
Alle kajakker er markeret med et nummer på 3 ciffer, hvilket angiver portnummer, hyldenummer og kolonnenummer. Alle kajakker skal tilbage på samme plads, når man er færdig med at ro og kajakken er rengjort.

Nederst på denne side er der en PDF, med basisinformationer, som i kan downloade. Vær opmærksom på, at våddragter ikke kan lånes i klubben under de nuværende corona-restriktioner

Mandagsroning

Der skal tilbagelægges ca. 50 km på vandet, under varierede forhold.
Så mandag kl 17:30(på vandet og klar) til 19:30 ror vi sammen en tur på mellem 4 - 8 km. alt efter vejret og undervisning.

Undervisningsplan

Hensigten med dette kursus er at opnå færdigheder ved kajakroning i sø og hav.

Der arbejdes med roteknik, bådkontrol, sikkerhed og risikovurdering. Målet med dette kursus er, at gøre dig i stand til at færdes sikkert i beskyttet farvand. Forhåbentlig får du flere gode oplevelser med sporten og motiveres til videreuddannelse i IPP‐systemet. IPP2 er det anbefalede frigivelsesniveau i DKF

På kurset vil du blive uddannet i:

 • Løft, håndtering, isætning, indstigning og udstigning (der nu skal foregå selvstændigt og sikkert).
 • At ro fremad i en lige linje over 200 meter (roningen skal foregå jævnt og symmetrisk).
 • At ro baglæns i en lige linje.
 • Stoppe kajakken effektivt og sikkert vha. få kraftfulde skoddetag
 • Dreje kajakken 360 grader på stedet vha. kombination af rotag og skoddetag.
 • Roning i 8‐taller (at manøvrere kajakken vha. roret).
 • Sidetag – sidelæns roning ca. 5 m.
 • Støttetag til begge sider (”klappe” på vandet).
 • Selvredning 1 (at svømme sikkert i land med kajakken).
 • Selvredning 2 (entring med assistance fra hjælper i vandet).
 • Makkerredning: entring med assistance fra hjælper i kajak
 • Basal viden om at undgå at kæntre (fx støttetag med pagajen på vandet)

I slutningen af kurset skal du vise begyndende færdigheder i:

 • Skodde (”sculling” / smøretag med bagsiden af pagajen)
 • Kantning af båden

 

Startdagen Lørdag, vil programmet se således ud:

Program

I klubhuset:

08:30             Velkomst med morgenmad og præsentation af instruktører og deltagere

09:00             Gennemgang af dagens program, rundtur i huset og omklædning

 

Kajakhavnen:

09:30             Gennemgang af kajak og udstyr

09:15             Hente kajakker og udstyr (fokus på løfteteknik)

09:45             Isætning, indstigning og udstigning af kajak

 

På vandet før frokost:

10:00             Lavt støttetag for at undgå kæntring (Havnebassin)

10:15             Fejetag / 360° rotation på stedet (Havnebassin)

10:30             Sideforflytning med træktag til begge sider (Havnebassin)

10:45             Flåde (Havnebassin)

11:00             Fremadroning (Tur i havnen)

                      Stoptag (Tur i havnen)

                      Bagror (Tur i havnen)

12:00             Kæntre med spraydeck (Havnebassin)

 

I klubhuset:

12:30             Frokost i klubhuset

                      Øve løfteteknik, isætning, indstigning og udstigning af kajak

 

På vandet efter frokost:

13:30             Baglænsroning (Havnebassin)

14:00             Fremadroning – 8-tals roning (Tur i havnen)

14:30             Fremadroning – fokus på individuel teknik (Tur i havnen)

15:00             Kæntring og redning – makkerredning med spraydeck (Havnebassin)

15:30             Selvredning (Havnebassin)

  

Kajakhavnen:

16:00             Rengør kajakkerne og pak udstyret væk


I klubhuset:

16:30             Evaluering på dagen

17:00             Farvel og tak… 😊