Handicap Reglerne

1: Om Stævnet


Der afholdes handicaproning hver onsdag kl. 18.00. Første løb bliver afviklet første onsdag
efter standerskift og finalen den første onsdag i oktober.
Handicap hedder det fordi, den hurtigste roer får et handicap i sin starttid i forholdet til den
langsomste. Med andre ord bliver alle starttider reguleret efter en avanceret formel, sådan at
alle teoretisk burde komme i mål på samme tid.
På denne måde starter man senere, hver gang man har forbedret sig, og det bliver derfor
sværere at indhente sine konkurrenter - man presses til at kæmpe hårdere for hver gang.


2: Tilmelding


Den overordnede tilmelding til årets handicapløb foregår i marts/april måned. Frister vil
fremgå af opslag på mail, hjemmeside og klubbens opslagstavle.
Tilmelding til de enkelte løb foregår på liste fremlagt i klubben og senest kl.17.45 på
løbsdagen, eller til Margrethe på sms (20 71 74 63) – bemærk ovenstående tidsfrister.
Nye deltagere eller nye bådkonstellationer skal dog senest tilmelde sig 1 uge før start. Dette
af hensyn til det lidt mere komplicerede starttids- og pointsystem.


3: Bådtyper og bådnumre


Handicaproningen foregår i k1 – c1 – k2 – c2 – k4. Det er ikke tilladt at hænge på både, der
ikke er i konkurrence og det er deltagernes egen pligt at forhindre dette.
Alle både skal føre bådnummer, der skal stå lodret bag cockpittet, så det er let læseligt for
måldommer og tidtager. Manglende bådnummer medfører annullering af tidtagning.
Bådnummeret erhverves mod betaling af depositum (50 kr.). Bådnummeret kan gælde for
flere sæsoner under forudsætning af, at roeren/roerne tilmelder sig og deltager hvert år.
Depositum refunderes kun såfremt nummeret returneres i god stand inden begyndelsen af
den sæson, hvor man har valgt ikke at deltage.

 

4: Starttider

 

Tidligere deltagere får starttid i deres første løb i forhold til deres bedste tid året før + 2
minutter.
Nye deltagere og roere, som ikke har deltaget et par år, kan vælge at starte i forhold til deres
”gamle bedste tid” + 2min.
Nye mandskabskonstellationer starter i deres første løb på roernes mellemtid (se startliste),
og ud fra rotiden vil starttiden for deres næste løb blive beregnet.
Der er 15 sek. mellem hver start. Der rundes altid op til nærmeste 15 sek.
Starttiden i efterfølgende løb udregnes på baggrund af gennemsnittet af de 3 sidste løb, samt
den hidtil bedste tid, efter en formel. Rotider, der er mere end 2 minutter dårligere end den
sidst beregnede gennemsnitlige rotid, indgår i næste beregning med gennemsnitstiden + 2
minutter.


5: Pointgivning


Første roer i mål får 50 point, nr. 2 får 49 point osv. Der tildeles minimum 20 point for
gennemførsel. Nye deltagere og konstellationer kan først opnå point i deres 2. løb, da 1. løb
er et seednings løb (tidstagning). Dette betyder, at nye deltagere uden tidligere løbstid, først
opnår point i deres andet løb.
Før pointsammentælling fratrækkes de 3 dårligste placeringer i løbet af sæsonen. Løb man
ikke deltager i fratrækkes med 0(nul) point. Hvis der er pointlighed afgøres konkurrencen
ved den bedste pointplacering i sæsonens sidste løb.


6: Mandskabsbåde


Mandskabsbåde er k2, k4 eller c2 deltager på lige fod med enere. Point og bådnummer følger
mandskab – nyt mandskab betyder nyt bådnummer og ny point tælling.


7: Generelt.


Løbsledelsen, der består af min. 2 personer, er tidtager, starter og måldommer, kan
diskvalificere en roer der konkurrerer i strid med ovennævnte regler eller optræder
usportslig. Enhver usikkerhed om fortolkning afgøres af løbsledelsen. Protester over løbet
indgives til løbsledelsen straks efter at man er kommet i mål.