KLUBBENS HISTORIE

GENERALFORSAMLING DEN 9. NOVEMBER 1976 SYDSKOLEN I ALBERTSLUND

Stiftende generalforsamling!

Hermed indkaldes til stiftende generalforsamling d. 9/11-1976 Kl. 19.30 på Sydskolen, Filmsalen, Oksens Kvt., Albertslund.

Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Udvalgenes beretning Regnskab Indkomne forslag På valg er hele bestyrelsen Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen REFERAT Der var 22 fremmødte. Jørgen Forsberg blev valgt til dirigent. Dagsorden blev læst op. Preben Boykel aflagde beretning. Der har været møde med Albertslund Kommune d. 7-10 der i første omgang gav noget resultat, men senere har vi fået midlertidig tilladelse til sejlads på søerne i Vallensbæk. Permanent klubhus bliver bygget af I/S Vallensbæk mose i løbet af 77-79. Vi er blevet optaget i Københavns Kredsen og dermed i Forbundet. Vi har gennem forbundet ansøgt om kr. 6.000 til indkøb af både, som vil blive afsat på næste års regnskab. Der efter stemte vi om, at kasseren skulle have lov til at inddrive resten af kontingentet inden 31-1, det blev vedtaget. Derefter blev regnskabet forelagt, der ser ud som følger:

Indtægt kontingent 76-77: kr. 520

Weekenden 4-5/9: kr. 402

Tilskub forbundet: kr. 300

Kontorhold: kr. 186,95

Formue kasse giro pr. 31/10-76: kr. 230,35

 

Regnskabet blev godkendt. Under indkomne forslag blev det vedtaget at vi skal mødes den 1. onsdag i hver måned kl. 19.30 i Bakkehuset i Albertslund, samt starte kondiløb hver søndag kl. 10 fra Bakkehuset. Der udbedes forslag fra samtlige medlemmer til en klubstander. Vi fik nedsat et udvalg til nye vedtægter bestående af Bent Nielsen, Johnny Andersen og Preben Boykel. Desuden blev der nedsat et udvalg, som skulle fremkomme med et turforslag til Kristi Himmelfartsferien. Valg af bestyrelse: Den siddende bestyrelse blev genvalgt. Desuden blev Egon Friis valgt til best.medl. Lis Poulsen suppleant, Henning Aggerstrøm suppleant, Anita Forsberg revisor. Eventuelt. Under eventuelt blev det drøftet hvor stor klubben skulle være af hensyn til senere pladsønsker i et nyt klubhus. Og man mente, at ca. 80 kaproningsbåde og 80 turbåde nok ville være passende. Lis Poulsen udtalte, at hun havde godt kendskab til Lokalaviserne, hvilket vi vil søge at udnytte, da vi føler os dårligt dækket på dette område. Preben Boykel fremkom med et forslag ang. et anpartsselskab med det formål at indkøbe en trailer til transport af både. Han arbejder videre med sagen. Til slut takkede dirigenten for god ro og orden. Mødet blev hævet kl. 22.00 Yderligere oplysninger kan fås i Bakkehuset hver 1. onsdag i måneden.

Lisbeth Rønne afskrevet efter kopi 29.7.1996 Bodil Andersen

VKKC'S FORMÆND M/K GENNEM ÅRENE:

 

    ;-)
Tommas Nielsen
2017 -
    ;-)
Niels Tønnesen
2013 - 2017

Johnny Anderesen

2005-2013

Frede Nilsson

2003-2005

Ulla Hjortenberg

1997-2003

Peter A. Colding

1994-1997

Kurt Thomsen

1988-1994

Johnny Andersen

1985-1988

Preben Boykel

1983-1985

Anders Nielsen

1981-1983

Preben Boykel

1977-1981

Denne side er sidst opdateret den 1. juli 2019