KLUBBENS HISTORIE

GENERALFORSAMLING DEN 9. NOVEMBER 1976 SYDSKOLEN I ALBERTSLUND

Stiftende generalforsamling!

Hermed indkaldes til stiftende generalforsamling d. 9/11-1976 Kl. 19.30 på Sydskolen, Filmsalen, Oksens Kvt., Albertslund.

Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Udvalgenes beretning Regnskab Indkomne forslag På valg er hele bestyrelsen Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen REFERAT Der var 22 fremmødte. Jørgen Forsberg blev valgt til dirigent. Dagsorden blev læst op. Preben Boykel aflagde beretning. Der har været møde med Albertslund Kommune d. 7-10 der i første omgang gav noget resultat, men senere har vi fået midlertidig tilladelse til sejlads på søerne i Vallensbæk. Permanent klubhus bliver bygget af I/S Vallensbæk mose i løbet af 77-79. Vi er blevet optaget i Københavns Kredsen og dermed i Forbundet. Vi har gennem forbundet ansøgt om kr. 6.000 til indkøb af både, som vil blive afsat på næste års regnskab. Der efter stemte vi om, at kasseren skulle have lov til at inddrive resten af kontingentet inden 31-1, det blev vedtaget. Derefter blev regnskabet forelagt, der ser ud som følger:

Indtægt kontingent 76-77: kr. 520

Weekenden 4-5/9: kr. 402

Tilskub forbundet: kr. 300

Kontorhold: kr. 186,95

Formue kasse giro pr. 31/10-76: kr. 230,35

 

Regnskabet blev godkendt. Under indkomne forslag blev det vedtaget at vi skal mødes den 1. onsdag i hver måned kl. 19.30 i Bakkehuset i Albertslund, samt starte kondiløb hver søndag kl. 10 fra Bakkehuset. Der udbedes forslag fra samtlige medlemmer til en klubstander. Vi fik nedsat et udvalg til nye vedtægter bestående af Bent Nielsen, Johnny Andersen og Preben Boykel. Desuden blev der nedsat et udvalg, som skulle fremkomme med et turforslag til Kristi Himmelfartsferien. Valg af bestyrelse: Den siddende bestyrelse blev genvalgt. Desuden blev Egon Friis valgt til best.medl. Lis Poulsen suppleant, Henning Aggerstrøm suppleant, Anita Forsberg revisor. Eventuelt. Under eventuelt blev det drøftet hvor stor klubben skulle være af hensyn til senere pladsønsker i et nyt klubhus. Og man mente, at ca. 80 kaproningsbåde og 80 turbåde nok ville være passende. Lis Poulsen udtalte, at hun havde godt kendskab til Lokalaviserne, hvilket vi vil søge at udnytte, da vi føler os dårligt dækket på dette område. Preben Boykel fremkom med et forslag ang. et anpartsselskab med det formål at indkøbe en trailer til transport af både. Han arbejder videre med sagen. Til slut takkede dirigenten for god ro og orden. Mødet blev hævet kl. 22.00 Yderligere oplysninger kan fås i Bakkehuset hver 1. onsdag i måneden.

Lisbeth Rønne afskrevet efter kopi 29.7.1996 Bodil Andersen

VKKC'S FORMÆND M/K GENNEM ÅRENE:

 

    ;-)
Tommas Nielsen
2017 -
    ;-)
Niels Tønnesen
2013 - 2017

Johnny Andersen

2005-2013

Frede Nilsson

2003-2005

Ulla Hjortenberg

1997-2003

Peter A. Colding

1994-1997

Kurt Thomsen

1988-1994

Johnny Andersen

1985-1988

Preben Boykel

1983-1985

Anders Nielsen

1981-1983

Preben Boykel

1977-1981

VKKC's historie

 

I 1976 var der en gruppe kanoroere fra Furesøkredsen, der fandt på at starte en kano- og kajakklub ved Tueholmsøen i Vallensbæk mose under navnet 'Vestegnens Kano og Kajak Club'.
Klubben havde til huse i en skurvogn på hjul, og bestod primært af kanoentusiaster.
 
I takt med at Køge Bugt Strandpark blev færdig i starten af 80'erne, rykkede klubben til Vallensbæk havn, og skiftede navn til 'Vallensbæk Kano og Kajak Club'.
Der blev lavet et klubhus af gamle skurvogne, som blev bygget sammen og beklædt med svenskrøde brædder og sort tag med hældning, så det passede med den nye havns andre bygninger.
 
Klubben voksede med den nye beliggenhed, og efter få år begyndte man at snakke om et nyt klubhus - og selvfølgelig gerne med både bad og toilet. Det blev dog længe ved snakken, og først i 2001 blev mulighederne for en udvidelse seriøst taget op til diskussion som fortsatte de følgende år, mens aktivitetsniveauet voksede under trange kår.
Endelig i 2007 blev der opnået enighed med Vallensbæk Kommune om at bygge et klubhus, hvor klubben selv skulle medfinansiere indretningen af huset. Resultatet blev det klubhus vi kender idag.
 
VKKC hører idag til blandt de største og de mest tiltrækkende klubber i Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF). Klubben er hædret med diplom for godt idrætsmiljø for unge, og blev i 2006 valgt som årets klub. Klubben spænder bredt, og tilbyder kajak for både børn, unge, eliteorienterede unge, overvægtige børn, motionister, gamlinge, havkajakroere, poloroere og hyggeroere. Poloafdelingen har opnået flotte resultater, og VKKC har sit eget Kraftcenter for eliteroere, hvor der stiles efter OL deltagelse, hvilket lykkedes til OL 2020 (der blev afholdt i 2021 i Kina).

Denne side er sidst opdateret den 1. juli 2019