Persondata aftalen

De personlige oplysninger, som klubben har brug for på dig som medlem, opbevarer vi fortroligt i samarbejde med klubbens IT-udbyder Memberlink i henhold til EU's persondataforordning.

 

Hvorfor skal vi bruge personlige oplysninger på dig:

 • Vi er nødt til at have en del oplysninger på dig for at kunne sende dig faktura og tilmelde dig stævner m.m. Ligeledes bruger forbundet dine oplysninger til at udstede dit kajakbevis (IPP licens) og sende blade og nyhedsmails til dig. (Du kan fravælge blad og mails fra forbundet i deres Ipaddle.dk system)

 • De personlige oplysninger, vi modtager fra dig, vil kun blive viderebragt til dem, der har et legalt behov for dem. Og vil ellers kun blive opbevaret i klubbens og forbundets databaser.

Hvem har ansvaret for dine oplysninger i klubben:

 • Oplysninger, som vi og forbundet genererer på dig, kan du altid få at se ved, at klikke på dit navn og vælge "Privatlivsindstillinger" Her kan du downloade alle de data vi har registreret på dig i systemet.

 •  Det er Kontingent Kassereren, der er den ansvarlige for medlemsdata i klubben. Kontakt Dansk Kano og kajak Forbund, hvis du ønsker oplyst hvad de har på dig.

 • Du skal selv vedligeholde alle de personlige oplysninger, som du har givet til klubben. Det er på denne måde dit eget ansvar, at de oplysninger, vi har på dig, er korrekte. Er der fejl eller mangler i oplysningerne, har du pligt til at rette dem. (Du vil løbende blive bedt om at kontrollere dine oplysninger. For at godkende eller rette dem, så de altid er "up to date")

 • Børneattester indhentes af klubbens formand, hvis du skal arbejde med unge under 18 år i klubben, og ses kun af denne. De opbevares i en boks i klubben, hvortil kun formanden har adgang.

 

Når du bliver / er medlem. giver du tilladelse til vi må opbevare og benytte følgende oplysninger på dig:

 • Fulde navn

 • Fødselsdato

 • Køn

 • Forælders navn, mail og telefon nummer (Kun hvis du er under 18 år) Oplysningen slettes når du fylder 18 år!

 • Postadresse

 • Mailadresse

 • Mobiltelefonnummer

 • Ansøgning om optagelse i klubben. (Bliver slettet, efter du har bestået begynderkursus)

 • Portræt (Valgfrit) Men vi ser det meget gerne. Fordi det er en sikkerhed i vores rokortsystem, at du kan genkendes på vandet!

 • Børneattest (Kun hvis du skal arbejde med unge under 18 år i klubben. Og den vil blive opbevaret i boks, ikke på EDB, af klubbens formand) (Politiet laver attesten)

 • Førstehjælpsbeviser (Kun hvis du er instruktør eller træner) Det er et lovkrav for alle under DIF, at deres instruktører og trænere har et bevis der ikke er over to år gammelt.

 • IPP licens nummer og licenser i de forskellige bådtyper, du kan opnå licens i (Forbundet laver og opbevarer disse data på dig)

 • Interne oplysninger for klubbens administration. (Tillidshverv i klubben, æresbevisninger og priser, samt restancer til klubben)

 • Vores rokortsystem opbevarer dine roede kilometer

 

Her anvender vi dine personlige oplysninger:

 1. Medlemslisten på klubbens hjemmeside (Dit mobiltelefon nr.)

 2. Persongalleriet på klubbens hjemmeside (Dit portræt)

 3. Hvis du tilmelder dig til noget i kalenderen: Stævnetilmelding, festudvalg eller turudvalg. (Dit navn, køn og alder)

 4. Forbundet (Dit navn, køn, alder, postadresse, mail, telefon, IPP licens og rettigheder)

 5. Hvis du bliver ungdomstræner, instruktør eller hjælper i ungdomsafdelingen, skal formanden indhente din børneattest, fra politiet. (Kun formanden ser denne)

 6. Hvis du bliver uddannet til træner eller instruktør, skal du indsende dit førstehjælpsbevis til Ipaddle.dk. (Forbundet opbevarer det)

 7. Rokortsystemet (Dit navn, telefon nr, portræt og antal roede kilometer)

 

Hvem må tilgå dine oplysninger og hvilke oplysninger kan de se:

 1. Bestyrelsens medlemmer og Kontingent-kassereren kan se alle dine oplysninger, og de alene kan se interne oplysninger på dig.

 2. Kun formanden kan se din børneattest. Formanden kan afvise din deltagelse som hjælper m.m. i ungdoms-afdelingen.

 3. For dig, der er begynder over 18 år: Begynder-afdelingens instruktører kan se alle dine oplysninger, så længe du er elev på et hold.

 4. For dig der er under 18 år (Medlemmer og begyndere): Ungdomslederen kan se alle dine data, indtil du fylder 18 år.

 5. Alle medlemmer, der er logget ind på klubbens hjemmeside eller rokortsystem, kan se dit navn, telefonnummer, portræt og antal roede kilometer.

 6. Dem, der står for stævnetilmelding, vil kunne se dit navn, alder, køn, telefon nr og mail adresse, når du har tilmeldt dig til stævnet.

 7. Dem, der står for en fest, vil kunne se dit navn, alder, køn, telefon nr og mail adresse, når du har tilmeldt dig festen.

 8. Det er muligt at sende en mail gennem klubbens EDB system, uden at jeres mail adresser bliver oplyst. (Hverken afsender eller modtager)

 9. Ingen, der har adgang til dine oplysninger, må trække lister med oplysninger ud af klubbens database til eget brug.

 

Hvad slettes og hvornår:

 • Din ansøgning om optagelse i klubben slettes, efter du har gennemført begynderkursus. Dine forældres navn, mail og telefon nummer, kan du selv slette når du fylder 18 år! Alle øvrige oplysninger gemmes.

 • Forlader du klubben, gemmes dine oplysninger i en lukket database, som kun kontingent kassereren kan tilgå. (Benyttes den dag, du kommer tilbage eller starter i en anden af forbundets klubber)

 • Alle lister vedrørende stævner, fester, hold m.m. slettes, når de ikke mere er relevante (Dato overskredet og evt. faktura betalt)