BESTYRELSEN

VKKC'S BESTYRELSE:

 

 

 

 

Formand:
Tommas Nielsen

Ansvarsområder: DKF kontakt, KC-ansvarlig, korrespondance til kommunen, DKF -ny bestyrelse. Anlægskartotek, Kontakt vedr hus til kommunen sammen med Rein. Havkajakudvalg, SUP-Paradise kontakt.

 

 

 

Næstformand:
Christina Nielsen

Ansvarsområder: Referat, BU ansvarlig på det administrative plan, kontakt til Jimmy, Suppleant for Lene til Havnebestyrelsen.

 

 

 

Kasserer:
Jens Bak

Ansvarsområder: Regningsbetaling, bogføring, kontakt til revisor/Arbejdsgruppe.

 

Sekretær:
Lene Jensen

Ansvarsområder: Indkaldelse til bestyrelsemøder, upload af referater til hjemmesiden, vinteraktiviteter og ansøgning til lokaler, ansøgning Strandparken ang. stævner., nyhedsformidling på hjemmesiden Repræsentant for VKKC i havnebestyrelsen med Christina som suppleant. Bestyrelsesmedlem:
Ann Vestergaard Værum

Ansvarsområder: Havkajak

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Oliver Vidø

Ansvarsområder: Klubmesterkoordinator, kajakmand

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Rasmus Bradenhoff Lind

Ansvarsområder: Medaljestatistik, indstilling til idrætspriser, kontakt til Hanne Rikke, navngivning af både, aktiviteter i klubben herunder Kajakmand, kontakt til poloafdelingen

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Niels Oluf Hansen

Ansvarsområde: kontingentkasserer, medlemskontakt.

 

 

 

 

 

Bestyrelsens fælles arbjedsopgaver:
Koordinering af ansøgning om fonde. Tilpasning af vedtægter. 

Ny svømmehal.

  

 

 

 

Bestyrelsen besvarer mails og personlige henvendelser hurtigst muligt efter deres bestyrelsesmøder. Hvis problematikken omhandler kritik, ønskes forslag til forbedring osv. medsendt.