BESTYRELSEN

VKKC'S BESTYRELSE:

 

 

 

 

Formand:
Tommas Nielsen

Ansvarsområder: Samling af- og koordinering af klubbens forskellige medlemmers interesseområder, DKF, Medaljestatestik, indstilling til idrætspræ.

 

 

 

 

 

Næstformand:
Frank Simonsen

Ansvarsområder: Suppleant for formand, stævnetilmelding, regningsbetaling, navngivning af både

 

 

 

 

 

Kasserer:
Jens Bak

Ansvarsområder: Økonomi, anlægskartotek medlemsregistrering, It, hjemmeside, svømmeregistrering.

 

 

 

Sekretær:
Lene Jensen

Ansvarsområder: Sekretær, Referatskrivning, klubbens vedtægter, B&U, vinteraktiviteter, ansøgninger, kommunen, strandparken, stævner.

 

 Bestyrelses medlem:
Morten Henriksen

Ansvarsområder: havkajakudvalg, Klubmesterskab, Klubbens repræsentant i Havnebestyrelsen, Sommerlejer.

 

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Mark Eger Schrøder

Ansvarsområder: Klubmesterskabskoordinator

 

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Frank Simonsen

Ansvarsområder: +60 kontakt

 

 

 

Bestyrelsesmedlem:
Aya Li Skafte-Holm 

Ansvarsområder: Klubmesterskabskoordinator, Lokalpresse.

 

 

 

 

 

Bestyrelsens fælles arbjedsopgaver:
Forbundsmøder, Kommunale skrivelser, Kommunikation til medlemmer. vkkc.dk

 

 

 

 

 

Eksternt tilknyttet bestyrelsen:
Niels Tønnesen
Ansvarområde: projekt: Ud i naturen 

 

 

 

 

 

Eksternt tilknyttet bestyrelsen:
Peter Colding
Ansvarsområde: Rokort, Nøgler, Rostitistik, Årskrus og flidspræmier, Pligtarbejde

 

 

 

 

 

Uddelegerede medlems opgaver i samarbejde med bestyrelsen:
IT udvalg Memberlink
Udvalg til integration/fastholdelse/kultur. Begynderroning/supportroning. Bådpladser. Materiel forvalter. Kajakmand. Husforvalter. Sommerlejr. Super KC. Handicap. Medaljestatistik. Avisartikler. BU roning.

 

 

 

 

 

Bestyrelsen besvarer mails og personlige henvendelser hurtigst muligt efter deres bestyrelsesmøder. Hvis problematikken omhandler kritik, ønskes forslag til forbedring osv. medsendt.