Sikkerhedsbestemmelser

VKKC, Generelle sikkerhedsbestemmelser, 2018

Udgave nr. 002, 09.10.2018


§ 1 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Stk. 1. Ethvert fartøj skal være forsynet med tydeligt navn og telefonnummer. Klubbåde skal have klubbens logo.

Når fartøjet er i anvendelse, skal der medbringes en CE godkendt rednings-/svømmevest pr. ombordværende. Ved roning på åbent vand og/eller ukendt farvand skal båden have et fastgjort øsekar eller en pumpe.

Bestyrelsen kan dispensere herfor for så vidt angår kaproning.

Stk. 2 Inden roning skal roeren

-        Kende vejrudsigten for turen

-        Skrive sig ind i klubbens ro-protokol

Under roning skal roeren

-        Bære beklædning der er tilpasset de aktuelle forhold

-        Medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser

Stk. 3. . Et medlem skal være frigivet som kajakroer for at må ro alene.

Børn under 12 år skal altid være ifølge med voksne.

Stk. 4. Unge under 14 år skal være iført CE godkendt svømme- eller redningsvest hele året.

Stk. 5. I mørke skal der ifølge søvejsreglerne medbringes en lygte med hvidt lys som kan ses fra alle sider, som man kan tænde, når man nærmer sig et andet skib. Der skal bæres vest.

Stk. 6. Vinterroning: I tiden fra 1. oktober til 1. maj skal følgende sikkerhedsregler følges:

Rednings-/svømmevest (CE godkendt) skal bæres fastspændt på roeren.

Der må ikke roes længere end 50 meter fra kysten.

Roeren skal have mindst 300 kilometers roet erfaring, før man må ro alene om vinteren.

Bestyrelsen kan dispensere fra disse regler.

 

§ 2 SPECIELLE SIKKERHEDSREGLER I FORBINDELSE MED ROVAND OG KAJAKTYPER

Stk. 1. VKKC’s lokale farvand er havnen, de sydlige og de nordlige søer..

Stk. 2. Alt andet (undtagen åbent vand) betragtes som andre farvande
I dette område er der ikke yderligere sikkerhedsregler end de generelle sikkerhedsregler (§1)

Stk. 3. Åbent vand er defineret som der hvor roeren er ud over svømmeafstand til land

I dette område gælder:

Alle roere skal have svømmevest på

Tur- og kapkajakker skal være i en gruppe på minimum to kajakker

Havkajak må gerne ro alene på åbent vand, såfremt der medbringes paddlefloat og pumpe.

Surfski må gerne ro alene på åbent vand, såfremt der benyttes sikringsline fra pagaj til surfski og fra roer til surfski

§ 3 GÆSTER OG IKKE FRIGIVNE MEDLEMMER

Stk. 1. Et medlem skal være frigivet og have mindst 300 kilometers roet erfaring samt være fyldt 18 år, for at kunne ro med personer, der ikke er friroet. (Endnu ikke friroede medlemmer og nye potentielle medlemmer).

Der må kun roes i VKKC’s lokale farvand.

Et medlem må højst have en gæst med ad gangen.

En person må højst komme ud og ro tre gange som gæst i klubbens både.

Bestyrelsen kan dispensere herfor.

§ 4 UNDERVISNING

Nye medlemmer, der skal have kajakundervisning, skal have dette af klubbens instruktører, som har gennemført Dansk Kano- og Kajakforbunds instruktør- eller trænerkursus. Kursets indhold svarer til kravene til EPP/IPP2. Instruktørerne bedømmer om eleverne består prøven.

Man kan blive medlem, hvis man har taget et EPP/IPP2-bevis hos en anerkendt kursusudbyder. Man skal godkendes til frironing af klubbens instruktører/trænere.

Bestyrelsen kan dispensere for ovennævnte.


 

§ 5 UNGDOMS UNDERVISNING OG RO REGLER

Stk 1. Unge under 18 år som ikke er frigivet, skal følge undervisningen i ungdomsafdelingen eller ro med en frigiven voksen.

Stk. 2. Frironing af børn og unge:

Roere, under 15 år, der har roet 300 km. skal desuden have forældres tilladelse, for at blive friroere.

Friroere under 15 år, har kun adgang til at ro uden ledsagere på de Nordlige søer og Havnen.

Ved roning uden for de Nordlige søer og Havnen kræves ledsagelse af en friroer, der er fyldt 18 år.

Friroere under 15 år skal tillige ro med redningsvest på havet, og altid når der ros alene.

Roere, der ikke har friroerstatus, skal altid ro med friroer over 18 år.

Vinterroning kræver udover friroerstatus, at der i alt er roet mindst 300 km.

§ 6 INSTRUKTION AF BEGYNDERE OVER 18 ÅR

Stk. 1. Et hvert nyt aktivt medlem skal bestå følgende for at blive frigivet som roer:

1. EPP/IPP2

2. Svømmeprøve på 600 meter for voksne og 350 meter, hvis man er under 15.

3. 50 km. roerfaring

Efter aflæggelse af prøver samt 50 km roerfaring (sammen med instruktør eller medlemmer udpeget af klubben) kan begynderen blive frigivet efter instruktørens samlede vurdering af, om vedkommende færdes sikkert i kajakken.

§ 7 SVØMMEPRØVE

Medlemmerne skal aflægge svømmeprøve hvert andet år. (600 meter for voksne og 350 meter, hvis man er under 15.)

VKKC vedligeholder en oversigt over status på svømmeprøver.

§ 8 ULYKKER OG NÆRVED-ULYKKER

Ved ulykker og nærved-ulykker skal der gives besked til Bestyrelsen, så der er mulighed for tilretning af sikkerhedsbestemmelserne.

Formålet med ovenstående sikkerhedsregler er at supplere DKF’s sikkerhedsregler så de afspejler VKKCs forhold. Det er bestyrelsens ansvar at vedligeholde disse sikkerhedsregler.